plakat ZS Jezowe nauczyciele

Szanowni nauczyciele i nauczycielki

Powiat Niżański wraz z Zespołem Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica z przyjemnością informują, iż w dniach 21.09-30.09.2021 r. prowadzony jest nabór nauczycieli i nauczycielek do udziału w projekcie „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W projekcie mogą brać udział nauczyciele i nauczycielki Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica uczący na kierunkach: technik budownictwa, technik obsługi fryzjerskiej.

W ramach projektu w stosunku do nauczycieli i nauczycielek będą realizowane następujące działania:

  1. Szkolenie barberskie.
  2. Szkolenie budowlane certyfikacyjne w zakresie prac glazurniczych i termoizolerskich.
  3. Kurs rysunku technicznego.

Ponadto w ramach projektu do szkoły zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i wyposażenie.

Szczegółowe informacje dotyczące działań znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy