plakat ZS Jezowe

Szanowni uczniowie i uczennice

Powiat Niżański wraz z Zespołem Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica z przyjemnością informują, iż w dniach 21.09-08.10.2021 r. prowadzony jest nabór uczniów i uczennic do udziału w projekcie „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W projekcie mogą brać udział uczniowie i uczennice Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica: technik budownictwa, technik obsługi fryzjerskiej.

W ramach projektu w stosunku do uczniów i uczennic będą realizowane następujące działania:

  1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
  2. Kursy dla uczniów.
  3. Kursy zlecone dla uczniów.
  4. Działania antycovidowe.
  5. Zajęcia na wyższej uczelni.
  6. Wizyty w zakładach pracy.
  7. Płatne staże.

Ponadto w ramach projektu na potrzeby uczniów do szkoły zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i wyposażenie.

Szczegółowe informacje dotyczące działań znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

Poniżej znajdują się pliki do pobrania: