Kadra

Dyrektor, WF, przedmioty zawodowe budowlane
Aneta Tabian
główna księgowa
Dorota Błądek
WF, wychowawca IV T
Stanisława Chaber
geografia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe budowlane i fryzjerskie, wychowawca II LO i II T
Jacek Chudzik
matematyka, informatyka, wychowawca III T

Example 2 - without social profiles

Gabriel Doe
Group C, English
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Marry Williams
Art, Group C
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Andrea Rossi
English
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Stephanie Jacobs
Group D, Chemist
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Example 3 - with name and professions

Stephanie Jacobs
Group D, Chemist
Marry Williams
Art, Group C
Andrea Rossi
English
Gabriel Doe
Group C, English